26. 1. 2022

Nájemci v myhive Flexi Offices měli příležitost představit své firmy při společné snídani

Ve sdílených kancelářích myhive Flexi Offices proběhla ve středu 26. ledna snídaně pro nájemce, kteří zároveň mohli společně strávený čas využít k představení svých společností a aktivit.

„Specifikem a zároveň předností sdílených kanceláří je rozmanitost nájemců. Na jednom místě se setkávají lidé z různých segmentů, což může mnohdy vést k navázaní zajímavých kontaktů. Když jsme tak přišli s nápadem uspořádat snídani pro nájemce, jeden z nich navrhnul, že bychom se při té příležitosti mohli všichni vzájemně představit,“ říká Marie Kantorová, office manažerka společnosti Offices Unlimited.

Zástupci ze společností z oblasti IT, pojišťovnictví či výzkumu trhu, které v současné době využívají prostory kanceláří myhive Flexi Offices, tak měli možnost odprezentovat ostatním nájemcům, v jakých oblastech působí. Dalibor Němec představil společnost Gappex, která se věnuje digitalizaci a optimalizaci procesů v rámci firem, Ahmad Herzallah uvedl nový projekt Virtualizedin, jímž se zabývá jeho společnost Ternologic.

Lucie Spilková z investiční firmy MI Estate poukázala na to, že před dvěma roky si v myhive Flexi Offices pronajímali několik málo metrů a v současnosti využívají téměř polovinu celého patra. Stálicí je také společnost Neon IT, která byla jedním z prvních nájemců a s tím, jak roste, plánuje zakládat mikropobočky napříč západní Evropou. Všichni nájemci tak ukazují, že mají ve sdílených kancelářích k dispozici inspirativní prostředí, v němž mohou růst a realizovat své cíle.

Více o myhive Flexi Offices.