9. 6. 2023

Čas na zelenou. Podílíme se na revitalizaci poničeného mokřadu

Obnova přírody je velké téma. Vnímají to nejen unijní instituce a neziskovky, ale i velké firmy po celém západním světě. Myšlenka je vcelku jednoduchá – nestačí už jen chránit to, co ze zdravé krajiny zbylo, ale taky vracet do pořádku zničená území. A tak jsme se rozhodli, že půjdeme s dobou.

Protože ale nejde o naše téma, nemělo smysl pouštět se do „sólo akce“, která by ve výsledku mohla přírodě víc uškodit než pomoci. Spojili jsme se proto se společností Refugium.

Ta se zaměřuje právě na výkup, obnovu a dlouhodobý management přírodních lokalit, které mají obrovský potenciál být výjimečnými centry biodiverzity, zároveň si ale nesou spoustu zátěže z dob minulých.

To je i případ mokřadu v České Kanadě, na jehož obnovu jsme se rozhodli finančně přispět částkou 100 000 Kč.

 

Tady vládnou bobři

Jde o zhruba 10hektarové území tvořené mozaikou mokrých luk, potočních olšin a „bobřího mokřadu“.

 

„Pojmenovali jsme ho takhle, protože ho reálně vytvořili bobři. Před pár lety se nastěhovali do území na kraji malé obce Maříž a v náspu, který ještě před pár desítkami let sloužil jako základ železné opony, našli propustky a ucpali je. Tím začali v mělkém údolí mezi dvěma rybníky zadržovat vodu a měnit celý jeho ráz,“ vysvětluje Filip Lysák, hlavní ekolog společnosti Refugium.

Filip je autorem rozsáhlého projektu revitalizace, který by měl lokalitě, která je už dnes domovem řady ohrožených druhů rostlin a živočichů, pomoct dál fungovat a pak i prosperovat.

„Řešíme primárně to, abychom mokřad a na něj navazující biotopy zbavili odvodňovacích příkopů a drenáží, které jsou pozůstatkem socialistického přístupu ke krajině a vysušují plochy, které suché být nemají. Kromě toho je potřeba zastavit splachy agrochemie, které do naší lokality tečou z okolních bolí, a taky šíření invazních rostlin. Plánujeme i stavbu několika tůní, které by měly být útočištěm pro mnoho živočišných i rostlinných druhů,“ doplňuje ekolog.

Neprošlapanou cestou

Refugium je v „ochranářském“ prostředí trochu netradičním subjektem. Nejde ani o neziskovku, ani o státní organizaci, ale akciovou společnost. „I když nám to v mnoha ohledech komplikuje život, jsme přesvědčení, že právě takhle neobvyklá právní forma nás do budoucna zpřístupňuje korporátnímu světu. Rádi bychom vytvořili funkční praxi, jak do ochrany přírody zapojit soukromý kapitál a věříme, že tohle je ta cesta,“ popisuje Prokop Svoboda, zakladatel Refugia.

Že je obnova přírody jedním z důležitých prvků, které by nám měly pomoci předat planetu našim dětem v co nejlepší kondici, asi není potřeba rozvádět. „Na Refugiu se nám ale líbí i to, že přistupuje inovátorsky i k celému systému financování svých revitalizačních projektů“, říká Marie Kantorová, konzultantka Offices Unlimited.

Zelené kredity

 

„Za to, že jsme na obnovu mokřadu v České Kanadě věnovali 100 000 Kč, jsme od Refugia získali 10 zelených kreditů. Každý z nich má hodnotu 10 000 Kč,“ doplňuje Marie.

Jinými slovy – v Offices Unlimited jsme udělali zelený statement. A Refugium nám dalo nástroj, jak s ním dál pracovat. A jak také dál šířit naši radost z toho, že jsme podpořili dobrou věc.

Logicky jsme se pak rozhodli o ni podělit s našimi klienty. Celkem 10 firem tak drží po jednom zeleném kreditu a po boku dalších finančních partnerů září na virtuální wall of fame, která má podobu skokana ostronosého: kriticky ohroženého druhu žáby, jehož samci na pouhých pár dní v roce získávají sytě modré zbarvení. Podle Refugia by právě tento ikonický druh na lokalitě jednou mohl mít ideální podmínky k životu.

Všechny podrobnosti k projektu revitalizace mařížského mokřadu se dozvíte tady: refugium.eu/revitalizace-mariz