20. 6. 2024

TVÁŘE OU: Alexandr Sarnavský

Dlouhé roky působil jako privátní bankéř se zaměřením na wealth management pro významné klienty Raiffeisenbank. Když předloni Alexandr Sarnavský bankovnictví opustil, aby založil vlastní investiční fond Triatleta, hledal pro novou profesní etapu reprezentativní zázemí. Našel jej v kancelářích Offices Unlimited Na Příkopech.

 

Během desetileté kariéry v bankovnictví slýchal Alexandr Sarnavský od klientů stále dokola stejné výtky na adresu investičních produktů i navazujících služeb. A tak se jednoho dne rozhodl, že založí vlastní fond, který na trh akciových fondů kvalifikovaných investorů vnese svěží vítr. Jeho Triatleta razí aktivní, současně však stabilní investiční strategii a zaručuje nízké poplatky.

 

Fond má aktuálně pod správou přes 400 milionů korun a ambiciózní růstové plány podpořené velmi slušným startem. „Od založení Triatlety máme eurovou i dolarovou výkonnost přes 23%. Korunovou denominaci jsme spustili v dubnu loňského roku a zatím jsme dosáhli zhodnocení zhruba 17 %. Tato čísla pomáhají zrychlovat příliv nového kapitálu a umožnili nám se chytit na extrémně konkurenčním trhu,“ konstatuje zakladatel Trialety.

 

Podle jeho názoru se čeští investoři na akciových trzích stále pohybují s menší jistotou, než bývá zvykem na západ od našich hranic. „Klienti s majetkem nad 100 milionů korun mají většinou v portfoliu zhruba 25-30 % akcií, což je srovnatelné s vyspělým světem. Nicméně u lidí s finančním majetkem od 10 do 100 milionů korun už akciová složka tvoří v průměru zhruba 10 % jejich portfolia. Zbytečně se tak připravují o zajímavé výnosy,“ míní Sarnavský.

 

Základ fondu původně vytvořilo Sarnavského osobní portfolio, které v roce 2022 převedl do fondu, kde jej klienti mohou následovat. „Triatleta vznikla i proto, že řada klientů poptávajících aktivní správu nebyla spokojena s předchozími správci aktiv,“ říká. V čem se tedy liší a vymezuje vůči konkurenci? „Vybíráme společnosti s nadprůměrnými fundamentálními ukazateli na bezpečných rozvinutých trzích, kde funguje vysoký stupeň ochrany pro minoritní akcionáře, tedy zejména v Evropě a Severní Americe. Máme oproti trhu o 30-50 % nižší poplatky a investujeme dlouhodobě – což řada fondů deklaruje, ale ne vždy se tím řídí,“ shrnuje investiční pilíře Triatlety Sarnavský.

 

Stejně precizně jako společnosti do investičního portfolia vybíral Sarnavský i kanceláře, odkud aktivity Trialety řídit. „Investování a oblast financí je obor kde se důvěra buduje dlouhodobě. Hledali jsme proto zázemí, které bude nejen reprezentativní, ale zároveň nám umožní se do budoucna rozšiřovat bez nutnosti měnit adresu, na kterou jsou naši klienti zvyklí a vědí, že nás zde vždy najdou,“ říká Sarnavský.